Jij maakt je zorgen om je kind

 

  • er komt op school niet uit wat er in zit
  • je kind vindt dingen moeilijk en/of saai
  • je kind zit niet lekker in zijn/haar vel
  • je kind vindt dat ook

Jij vindt:

Dat kinderen tijdens het opgroeien mogen ontdekken wie ze zijn, dat zij het recht hebben om gelukkig te zijn en dat zij het waard zijn om van gehouden te worden

En toch:

Weet je het soms even niet meer, voel je je machteloos, weet je niet hoe je hier verandering in aan kan brengen en heb je behoefte aan ondersteuning

Relaxing Kids

Ondersteunt en stimuleert ouders en kinderen in het (terug)vinden van de weg op gebied van leren, gedrag, motoriek. Juist in die combinatie ligt mijn kracht.

Herken je dit?

  • Mijn zoon of dochter vindt rekenen/lezen moeilijk.
  • Er lijkt niet "uit" wat "er in" zit.
  • Mijn zoon of dochter  zit niet lekker in zijn of haar vel
  • Mijn kind klaagt dat school saai/moeilijk/niet leuk is.
  • Mijn kind heeft weinig vriendjes op school.

 

Als je kind op school de leerstof niet bij kan houden, wordt er meestal alleen gekeken naar het leren. Er wordt ingezet op extra leerondersteuning.  Vaak geeft dit toch niet het gewenste resultaten. Dit komt omdat er alleen naar de leerprestatie wordt gekeken en niet naar de samenhang leren - gedrag -motoriek.  Soms kan je kind zijn/haar leerpotentieel niet laten zien om dat er een motorische blokkade in de weg zit. Soms kan je kind zijn/haar leerpotentieel niet laten zien omdat er een sociaal emotionele blokkade in de weg. Er is een samenhang tussen deze drie elementen. Het is daarom zinvol om dit te onderzoeken alvorens alleen op het leren in te zetten.

Het resultaat:
je kind zit weer lekker in zijn/haar vel en heb jij weer een gelukkig kind.